integracja

Integracja poprzez sztukę!

Integracja poprzez sztukę! – to projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowiczkach.